תל אביב 5000

תוכנית תל אביב 5000, שנכנסה לתוקף בסוף שנת 2016, הינה הגדולה והמפורסמת בתכנית המתאר הכוללניות החדשות, שנכנסו לתוקף בשנים האחרונות בערים שונות ברחבי הארץ, בעקבות הרפורמות  בחוק התכנון והבניה.

תוכנית תל אביב 5000 הגדילה את פוטנציאל הבניה והרחיבה את השימושים המותרים במקומות רבים בעיר. למרות שמימוש התכנית כרוך באישור תכניות מפורטות, שוק המקרקעין רואה את הפוטנציאל שנוצר ומתמחר אותו. לדוגמה, אזור התחנה במרכזית הישנה זכה בתל אביב 5000 לתוספת של שימושים למגורים, תוספת שהביאה לידי ביטוי את הציפיה לאישורה של התכנית במחירי עסקאות שנערכו עוד לפני האישור הסופי של תל אביב 5000

תל אביב 5000 היא תכנית מורכבת ורב-שכבתית, כך ש”תרגום” הפוטנציאל שבה לתכנית מפורטת אינו פשוט. משמעותה של התכנית לשווי הנכסים מאופיינת בשונות גבוהה הנגזרת ממצבו של הנכס, שאלות קנייניות, שימושים קיימים ועוד. תוצאה ישירה של ריבוי המשתנים תהיה שונות גבוהה בשומות ההשבחה ובדרישת תשלום היטל ההשבחה, שהינו מס הגובה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בעת מימוש של נכסי מקרקעין בתחומה.

המימוש לצורך היטל השבחה הוא אירוע המס: מכירה של הנכס או קבלת היתר בניה בו, כאשר החבות נוצרת עם אישורה של תכנית משביחה, הקלה או שימוש חורג.

היטל ההשבחה מחויב לאחר המימוש באמצעות שומה שעורך שמאי מקרקעין עבור הועדה המקומית, כאשר בידי הנישום לחלוק על עצם החיוב ו/או על גובה החיוב באמצעות פניה לוועדת ערר או למינוי שמאי מכריע.

מאחר ורוב המחלוקות במקרה של תכנית מתאר כוללנית הן שמאיות-מקצועיות, קיימת עדיפות מובהקת להתמודדות עם שומות ההשבחה אצל שמאי מכריע: ההליך מהיר משמעותית ואורך חודשים ספורים, לעומת שנתיים-שלוש בוועדות הערר.

חשוב לחזור ולהדגיש כי נוכח אופייה של תכנית המתאר הכוללנית תל אביב 5000, החיוב לפיה מורכב ממשתנים רבים וההתמודדות איתו שונה ממקרה למקרה ומנכס לנכס, אפילו באותו הבניין.

מכאן, שגם בסכומים נמוכים יחסית מחייבת ההתמודדות עם שומות ההשבחה ידע מקצועי ומומחיות בתחום.

לצורך התמודדות מקצועית-מיטבית עם שומות ההשבחה של תכניות המתאר הכוללניות בכלל ותוכנית תל אביב 5000 בפרט, משרד קמיל-טרשנסקי-רפאל מעמיד הן עבור ועדות מקומיות והן עבור נישומים, ניסיון עצום ותוצאות מוכחות בהתמודדות  עם מגוון דרישות, מורכבות ככל שיהיו.

רק רגע הדף נטען