עיריית ת”א חייבה מוכר דירה בהיטל השבחה עבור זכויות של בעל דירה אחרת

אלא שבשלב הטיעונים אצל השמאי המכריע טען שמאי המקרקעין מטעם בעל הדירה – דני טרשנסקי ממשרד “קמיל טרשנסקי רפאל”, כי בהתאם להסכם שנחתם בעבר שטח הגג כולל זכויות הבניה שלו שייכות לבעל דירה אחרת בבניין, ולכן אין מקום כלל לחייב את בעלי הדירה בהשבחה עבור אפשרות של תוספת בניה על הגג בהתאם לתוכנית רובע 4. כן טען טרשנסקי כי העירייה שייכה היטל השבחה של דירה אחרת לדירה שנמכרה.

שמאי המכריע עו”ד יפה הסכים עם טיעוני בעל הדירה וקבע כי “בענייננו קיימת למעשה מחלוקת עקרונית שעניינה אינה על גובה היטל ההשבחה אלא על עצם החיוב בהיטל ההשבחה”.

להמשך קריאה

רק רגע הדף נטען