מה עושים כאשר 60 דונם בתל-אביב שייכים ל-800 בעלים?

נכסים רבים בארץ רשומים ב”מושע”, כלומר עם ריבוי בעלים וללא רישום של חלקות מסוימות על שם הבעלים ● כעת רוצה עיריית תל-אביב להסדיר את המצב .בשכונת שפירא בדרום העיר, אולם ספק אם זה מה שיציל את השכונה

השמאי איציק רפאל, ממשרד שמאי המקרקעין קמיל, טרשנסקי, רפאל, מספר שהמושע נפוצה בכל רחבי הארץ ושמבחינה נדל”נית זו סיטואציה פחות מוצלחת. “ברגע שאתה מכניס לנדל”ן, ולא משנה אם זה מבנה או מתחם, יותר מגורם אחד שלא מאותו משפחה, הרי שאין אינטרס אחד. אנחנו כשמאים מביאים בחשבון במקרים כאלה הפחתות שווי שמגיעות מדחייה בהכנת התוכנית, במימוש הזכויות או בענייני המכר.

“באזורי דרום ומזרח תל-אביב ערך הנכס מגלם את העובדה שמדובר במושע. הבנקים יודעים שלכל נכס יש שותפים רבים ולכן לא נותנים משכנתא, או מימון מלא. אי-הוודאות משפיעה  השווי”, הוא אומר.

להמשך קריאה..

רק רגע הדף נטען