מגרש של עיריית ת”א ישווק בכמיליארד שקל

להערכת שמאי המקרקעין אריה קמיל ממשרד קמיל טרשנסקי רפאל, אישורה של התוכנית יקפיץ את שווי המתחם לכ־870 מיליון שקל, כך שעיריית תל אביב תגרוף 670 מיליון שקל וחברת החשמל 200 מיליון שקל. עם זאת, קמיל מציין כי “התמורות מחושבות על פי ערכי שווי שלפני המשבר כך שייתכנו השפעות עתידיות בשל אי־הוודאות בשוק המשרדים והתעסוקה”.

להמשך קריאה

רק רגע הדף נטען