העירייה קיבלה ברקס: הפסיקה התקדימית שתעלה ביוקר לתל אביב

ועדת הערר החליטה כי הקלה שתאפשר מימוש מלוא זכויות הבנייה תגרור היטל השבחה נמוך, לפי שווי של 15% מהזכויות, ולא 100% כפי שעיריית ת”א דרשה. הערכה: ההחלטה תשפיע על עררים בשווי מאות מיליונים שהוגשו בתוכנית הרובעים

בהחלטה שעליה עררה העירייה אימצה השמאית המכריעה שרביט את עמדת היזמים, שיוצגו על ידי משרד השמאים קמיל־טרשנסקי־רפאל, לפיה יש לתת מקדם של 85% לשווי הזכויות המוקנות בתוכנית ב”מצב הקודם”.

להמשך קריאה..

רק רגע הדף נטען