היטל השבחה שנחתך ב-95%: כך עשה זאת בעל נכס ברחוב הירקון בת”א

היטל השבחה בסך 6.5 מיליון שקל, שקבעה עיריית תל אביב, נהפך להיטל בשווי 350 אלף שקל, לאחר שבעל הנכס פנה לשמאי פרטי ■ העירייה צפויה לערער

לדברי שמאי המקרקעין דני טרשנסקי, זו הפסיקה הרביעית שקיבל משמאי מכריע שעסק בערעור שלו, המפחיתה יותר מ-80% משווי היטל ההשבחה שנתנה העירייה.

“קביעת ההשבחה על ידי עיריית תל אביב, מתוקף תוכנית הרובעים, ממשיכה ומשקפת את הדרישות המוגזמות מבעלי נכסים ואת הצורך לבחון לעומק כל דרישה”, אומר טרשנסקי. “אנו ממליצים לבעלי נכסים שמוכרים את הדירה שלהם שנמצאת בגבולות תחומי רובע 3 ו-4 בתל אביב, לנצל את חלון ההזדמנות לערער על חבות התשלום בתוך 45 ימים ממועד הוצאת החבות. אחרת, דרישות אלה נכנסות לתוקף והן חושפות את הנישומים לתשלומים גבוהים מאוד. ועדות הערר שידונו בפסיקות השמאי המכריע יוכלו להטוות מדיניות עבור ערים נוספות”.

להמשך קריאה..

רק רגע הדף נטען