ההתחדשות העירונית מגדילה את התיאבון של העיריות להיטל השבחה

גל של חיובים בהיטלי השבחה מצד עיריית ירושלים באזור רחביה גרר ערעורים של בעלי דירות ■ ההיטלים מושתים על מוכרי דירות שקיבלו זכויות בנייה במסגרת התחדשות עירונית – אף אם אין סיכוי לממש את הזכויות ■ כעת גם
בתל אביב חוששים מהיטלים בסך מאות אלפי שקלים
השמאים אריה קמיל ודני טרשנסקי משוכנעים כי העירייה תנסה לגבות היטל השבחה גבוה ככל הניתן גם מיזמים. גם הם סבורים כי בעקבות תוכנית הרבעים מצפה הפתעה מרה למי שימכור דירות, שכן הוא יחויב גם עקב זכויות
הבנייה שהמבנה יקבל מכוח תמ”א 38. זאת, על סמך התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, שדנה בהיטלי השבחה

להמשך הכתבה

רק רגע הדף נטען