אחרי 20 שנה של זיהום קרקע: 1,100 דירות ייבנו בתעש בת”א

20% מהדירות בתוכנית החדשה מיועדות להשכרה ארוכת טווח. שיווק הקרקע יחל ב־2018, ובמקביל תוציא העירייה מכרז לטיהור מי התהום

השמאי דני טרשנסקי ממשרד קמיל־טרשנסקי־רפאל הביע בפני “כלכליסט” ספק בדבר קידום הבנייה במקום בשנים הקרובות: “השאלה המתבקשת היא מדוע שבע שנים התוכנית לא שווקה, ואם תוספת 20% לדירות בר השגה תהווה תמריץ ראוי לניקוי הקרקע מהזיהום ולשיווקה. העובדה שבמקום תוכנית מאושרת ל־880 דירות משנת 2010, בלי ששווקה הקרקע, מעידה על כדאות כלכלית גבולית בפרויקט לאור העלויות הגבוהות של הטיפול בקרקע”.

להמשך

רק רגע הדף נטען